Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 08:30 AM (GMT+7)

10 năm Nghị quyết Tam nông: Đẩy mạnh liên kết ứng dụng NNCNC

authorThu Hà Thứ Ba, ngày 24/07/2018 14:06 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Để thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 lưu ý, Hội NDVN cần tập trung mọi nguồn lực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi và chú trọng ứng dụng công nghệ cao đáp ứng yêu cầu hội nhập.

   

Sáng nay (24/7), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình, ghi nhận đánh giá những thành tích của giai cấp nông dân, Hội NDVN đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 26 trong 10 năm qua. Theo Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình. Các cấp Hội NDVN đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân chủ động tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thông qua các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đã tạo sự chuyển biến về chất và có sức lan tỏa nhanh.

 10 nam nghi quyet tam nong: day manh lien ket ung dung nncnc hinh anh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để Hội NDVN phát huy tốt hơn nữa sứ mệnh và vai trò của mình, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình đề nghị thời gian tới, Hội NDVN cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, Hội cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hưởng ứng thiết thực các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động.

Hai là, chú trọng hơn nữa việc tập hợp, vận động, giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực hội viên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; phát huy dân chủ cơ sở, để nông dân thực sự là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ba là, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, thiết bị, vật tư nông nghiệp; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ; hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa qui mô lớn, trong đó chú trọng liên kết hợp tác và cùng các doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Làm tốt việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, lấy gương người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để thông tin tuyên truyền.

Bốn là, tạo mọi điều kiện thuận lợi về đào tạo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng nâng cao đời sống nông dân. Quan tâm đến phát triển sản xuất và chăm lo đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi và đồng bào dân tộc. Phối hợp với các cấp, các ngành để tham gia hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện dứt điểm ngay từ cơ sở; tổ chức tiếp nông dân, đối thoại với nông dân, hạn chế việc khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân.

Năm là, sau Hội nghị này, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả của Hội nghị. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân.

 10 nam nghi quyet tam nong: day manh lien ket ung dung nncnc hinh anh 2

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đề nghị trong thời gian tới và đặc biệt là 6 tháng cuối năm các cấp Hội NDVN cần tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp, đột phá sau.

Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nông dân để thay đổi nhận thức về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu phấn đấu đẩy mạnh “công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân”.

Thứ 2: Tập trung tổng kết và tiếp tục đổi mới, bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng 3 phong trào lớn của Hội NDVN, nhất là tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân trong việc thực hiện phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp hội cần tập trung hỗ trợ đắc lực về kiến thức thị trường, sử dụng điện thoại thông minh.

Thứ 3: Tập trung xây dựng, tổng kết các mô hình xây dựng NTM theo chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia: Xanh hóa về sản xuất nông nghiệp, xanh hóa về tiêu dùng và xanh hóa về lối sống ở nông thôn và thành thị.

 10 nam nghi quyet tam nong: day manh lien ket ung dung nncnc hinh anh 3

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ 4: Tập trung xây dựng giai cấp ND và tổ chức Hội ND vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Hội và chất lượng hội viên theo yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ 5: Chủ động, chủ trì thực và phối hợp hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước để tham mưu những nội dung chính mà BCH T.Ư Hội NDVN đã đề xuất tại Hội nghị.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Người Thái Tây Bắc có nhiều nét văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú...
Giá heo hơi hôm nay 17/10 ở miền Bắc tuy đã giảm nhiệt nhưng vẫn ở...
Trên nền đất đồi bạc màu, cằn cỗi tưởng chừng bỏ đi, anh Nguyễn Văn...