Vụ “200 triệu lấy được bằng Tiến sĩ y khoa”: Có thể xem xét việc tước học vị ông Hoàn

Vụ “200 triệu lấy được bằng Tiến sĩ y khoa”: Có thể xem xét việc tước học vị ông Hoàn

Trên đây là khẳng định của ông Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Thái Nguyên khi làm việc với PV Dòng Đời ngày 28.8.