Thứ Bảy, ngày 29/04/2017 16:28 PM (GMT+7)
Hè này, trồng chanh leo phủ xanh sân thượng lại có thức uống đã đời

Hè này, trồng chanh leo phủ xanh sân thượng lại có thức uống đã đời2

Là một trong những loại cây vừa có quả tạo ra loại thức uống dịu mát mùa hè, vừa có tán phủ xanh sân thượng nhà bạn, chanh leo...