Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện năm 2024
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện năm 2024. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.