Cô gái "vàng" Nguyễn Thị Oanh và gần 1.000 người tham gia Giải Việt dã tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ nhất
Ngày 26/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, UBND TP Chí Linh, Báo Hải Dương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Công ty TNHH Babeeni Việt Nam phối hợp tổ chức Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hoá" tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ I năm 2024.