Đại biểu Quốc hội "nói lời gan ruột" lý do người lao động nhiều nơi rút bảo hiểm xã hội 1 lần
"Người lao động rút bảo hiểm 1 lần có nhiều lý do như mức lương thấp, hoàn cảnh khó khăn, chưa tin tưởng vào phúc lợi bảo hiểm mang lại hay lo lắng bị doanh nghiệp cho chấm dứt hợp đồng sớm, không đợi được đến ngày về hưu…", Đại biểu Vương Thị Hương cho hay.