Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã năm 2024
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã năm 2024. Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến dự lễ khai giảng và chỉ đạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.