Trai làng đằm mình trong đầm nước vây bắt vịt giật phần thưởng tăng theo cấp số nhân
Đến hẹn lại lên, ngày 12 tháng Giêng hàng năm, làng Lại Yên diễn ra hội thi bắt vịt dưới đầm nước, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới theo dõi và cổ vũ.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp"
Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 250 hợp tác xã (HTX), 1.500 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 HTX nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.