Vụ Vạn Thịnh Phát: Cơ duyên đưa bà Trương Mỹ Lan đến với SCB và quá trình gây thiệt hại ra sao?
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan khai "được mời" làm cố vấn, hợp nhất 3 ngân hàng TMCP Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất thành SCB, từ cuối năm 2011. Song, cáo trạng xác định bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm SCB, sử dụng như công cụ tài chính để huy động tiền phục vụ hệ sinh thái của tập đoàn.
Nông dân Ninh Thuận kỳ vọng Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể
Nhiều hội viên nông dân ở Ninh Thuận kỳ vọng khi đi vào thực hiện, Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" sẽ tạo tiền đề phát triển mạnh kinh tế tập thể trong nông nghiệp.