Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên: "Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi"
Nguồn cảm hứng cho bài hát "Hành quân xa" đến từ câu nói "Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi" của một anh hùng liệt sỹ.
Hội NDVN tổng kết dự án nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số
Ngày 22/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ và hội viên nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, tích cực tham gia chương trình OCOP tại các địa phương” do Quỹ Môi trường toàn cầu của Liên Hợp Quốc tài trợ.