Vụ Vạn Thịnh Phát: Cơ duyên đưa bà Trương Mỹ Lan đến với SCB và quá trình gây thiệt hại ra sao?
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan khai "được mời" làm cố vấn, hợp nhất 3 ngân hàng TMCP Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất thành SCB, từ cuối năm 2011. Song, cáo trạng xác định bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm SCB, sử dụng như công cụ tài chính để huy động tiền phục vụ hệ sinh thái của tập đoàn.