Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng nay, 25/7, vào lúc 11 giờ, đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đoàn đại diện cho Giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.