Đại tướng Phạm Văn Trà: Có sự hiểu sai về chiến dịch Mậu Thân

Đại tướng Phạm Văn Trà: Có sự hiểu sai về chiến dịch Mậu Thân1

“Có những người đặt vấn đề, chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 chúng ta hy sinh nhiều như vậy sao vẫn đánh. Có luồng ý kiến nói chúng...