“Hệ lụy” BOT Cai Lậy: Cần sòng phẳng với bài toán QL5

“Hệ lụy” BOT Cai Lậy: Cần sòng phẳng với bài toán QL51

“Hệ lụy” BOT Cai Lậy đang lan sang nhiều dự án khác mà gần nhất là 2 trạm BOT QL5 Hà Nội - Hải Phòng. Nhiều chuyên gia cho rằng,...