Thứ Hai, ngày 22/01/2018 17:25 PM (GMT+7)
Đi khắp thế gian đây là nơi duy nhất có món súp gà nấu theo kiểu lạ đời này

Đi khắp thế gian đây là nơi duy nhất có món súp gà nấu theo kiểu lạ đời này

Chỉ nhìn thôi đảm bảo bạn sẽ ứa nước miếng trước món súp gà đặc biệt này.