Panorama Mã Pí Lèng đã lỗi thì sửa thế nào cũng lỗi

Panorama Mã Pí Lèng đã lỗi thì sửa thế nào cũng lỗi

Nói về giải pháp khắc phục, chỉnh trang Panorama thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch Mã Pí Lèng, kiến trúc sư Phạm...