Trụ trì chùa Ba Vàng nói gì về việc bà Phạm Thị Yến lại thuyết giảng?

Trụ trì chùa Ba Vàng nói gì về việc bà Phạm Thị Yến lại thuyết giảng?1

Trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, đã nói về việc bà Phạm Thị Yến tiếp tục xuất hiện thuyết giảng cho các Phật tử...