Thượng tọa Thích Thanh Quyết răn dạy Đại đức Thích Trúc Thái Minh hành lễ sám hối 49 ngày

Thượng tọa Thích Thanh Quyết răn dạy Đại đức Thích Trúc Thái Minh hành lễ sám hối 49 ngày5

Thầy Thích Trúc Thái Minh phát nguyện hành lễ sám hối 49 ngày tại chùa Ba Vàng theo quyết định kỷ luật của Giáo hội Phật giáo vì...