Nhiều tướng công an bị kỷ luật: Đau nhưng giúp trong sạch lực lượng

Nhiều tướng công an bị kỷ luật: Đau nhưng giúp trong sạch lực lượng

“Lực lượng Công an là cơ quan bảo vệ pháp luật, nếu những cán bộ làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật lại vi phạm pháp luật thì sự...