Clip CA Yên Bái nói việc triệu tập GĐ Sở KHĐT Yên Bái là bình thường

Clip CA Yên Bái nói việc triệu tập GĐ Sở KHĐT Yên Bái là bình thường

Ông Sáng là Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&ĐT nhưng việc triệu tập cũng diễn ra bình thường như bao công dân khác.