Số phận pháp lý của ông Đinh La Thăng sau phiên phúc thẩm?

Số phận pháp lý của ông Đinh La Thăng sau phiên phúc thẩm?

Nếu cho rằng việc xét xử không đúng, ông Dinh La Thăng có quyền đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm.