Ông Đinh La Thăng đang ở tù, sao lại bị tạm giam?

Ông Đinh La Thăng đang ở tù, sao lại bị tạm giam?

Vấn đề đặt ra là hiện ông Đinh La Thăng đang chấp hành án phạt tù trong trại giam, giờ ông lại bị ra lệnh tạm giam thì thực hiện...