Tố - sự giàu có của người S’tiêng

Tố - sự giàu có của người S’tiêng

Tố (đồ đựng rượu) có từ rất lâu đời và có vai trò quan trọng trong phong tục văn hoá của người S’tiêng (huyện Bù Đăng, Bình...