Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và hàng loạt sai phạm tại Sadeco

Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và hàng loạt sai phạm tại Sadeco

Ông Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận (IPC) và bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Sadeco có dấu hiệu vi phạm...