Khu tái định cư Thủ Thiêm khác với phê duyệt của Thủ tướng thế nào?

Khu tái định cư Thủ Thiêm khác với phê duyệt của Thủ tướng thế nào?

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép TP.HCM thu hồi đất, xây dựng khu tái định cư 160ha cho người dân Thủ Thiêm tại các phường...