UBND TP.HCM họp báo về kết luận thanh tra khu ĐTM Thủ Thiêm

UBND TP.HCM họp báo về kết luận thanh tra khu ĐTM Thủ Thiêm

Về dự án 4 con đường trong dự án BT tại Thủ Thiêm (TP.HCM), ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đang...