Nghĩ về Tư Chính và lòng yêu nước

Nghĩ về Tư Chính và lòng yêu nước

Trước việc Trung Quốc ngày càng gia tăng các hành động phi pháp tại khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam,...