Tổng Bí thư: Lo lắm khi xử lý đến cả Bí thư Đà Nẵng trước thềm APEC

Tổng Bí thư: Lo lắm khi xử lý đến cả Bí thư Đà Nẵng trước thềm APEC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vào tâm thế của đất nước khi tình đoàn kết, tinh thần dân tộc đang lên cao. Tổng Bí thư...