Thứ Tư, ngày 20/09/2017 13:00 PM (GMT+7)
Vợ Xuân Bắc livestream tố chèn ép, bà xã Phan Hiển lên tiếng bất ngờ

Vợ Xuân Bắc livestream tố chèn ép, bà xã Phan Hiển lên tiếng bất ngờ

"Tôi cũng thế thôi vì tôi cũng là một nhà giáo, và cũng hay bị ức chế. Nhưng với mỗi một người nhìn vào sẽ thấy khác..." - Khánh Thi...