Kiểm điểm các cá nhân để xảy ra vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén

Kiểm điểm các cá nhân để xảy ra vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén

Ngày 21.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã thành lập Tổ công tác để thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm...