Siêu công nghệ giúp lính Mỹ... suy nghĩ chết kẻ thù

Siêu công nghệ giúp lính Mỹ... suy nghĩ chết kẻ thù

Một thiết bị đột phá đã được tạo ra, có thể cho phép các binh sĩ Mỹ điều khiển những thiết bị và phương tiện quân sự chỉ bằng suy...