Không chịu rút hết quân, Trump đã thất hứa về Syria?

Không chịu rút hết quân, Trump đã thất hứa về Syria?

Mặc đù Tổng thống Donald Trump đã hứa hẹn sẽ rút hết các binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria, Washington vẫn dự định duy trì sự hiện diện...