Thứ Hai, ngày 19/03/2018 21:50 PM (GMT+7)
Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm kêu oan những gì?

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm kêu oan những gì?

Ngoài kêu oan không có hành vi tham ô, lạm dụng chức vụ, ông Thắm đề nghị được trả lại 2.500 tỷ đồng cổ phần tại OceanBank.