Vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên: Giảm án vẫn kêu oan

Vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên: Giảm án vẫn kêu oan

Ngoài việc đề nghị giám đốc thẩm xem xét bản án phúc thẩm để kêu oan cho con, cha bị cáo còn đang củng cố hồ sơ để tố cáo cơ quan...