Thứ Năm, ngày 23/05/2019 14:03 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải trình về việc tăng giá điện 8,36%?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải trình về việc tăng giá điện 8,36%?4

Về việc lựa chọn thời điểm tăng giá điện 8,36%, Bộ Công thương lý giải là theo đề xuất của liên Bộ và Tổng cục Thống kê. Theo quy...