Chủ đề nóng

5 danh tướng lỗi lạc nhất lịch sử Việt Nam

  • 5 danh tướng lỗi lạc nhất trong lịch sử Việt Nam

    5 danh tướng lỗi lạc nhất trong lịch sử Việt Nam

    Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã sản sinh ra nhiều vị tướng tài ba được cả thế giới ghi nhận. Mỗi triều đại lịch sử, dân tộc ta đều tự hào vì có được các danh tướng đủ tài và đức để lãnh đạo nhân dân đánh bại hầu hết các thế lực ngoại xâm, bảo vệ yên bình cho dân tộc.