Chủ đề nóng

Bernie Mardoff

  • Coolcat - Kim tự tháp lòng tham

    Coolcat - Kim tự tháp lòng tham

    Từ những năm xa xưa, cuối thế kỷ trước, khi ông chủ Nguyễn Văn Mười Hai của hãng nước hoa Thanh Hương làm hàng chục ngàn người mất tiền, cho đến Coolcat và nhiều mô hình đa cấp khác ngày nay không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, tất cả đều có một điểm chung là đánh vào lòng tham của con người.