Chủ đề nóng

Bộ Nông nghiệp thông tin về giá lợn

  • Bộ NNPTNT: Giá lợn tăng do Trung Quốc nhập hàng trở lại

    Bộ NNPTNT: Giá lợn tăng do Trung Quốc nhập hàng trở lại

    Chiều nay 26.7, Bộ NNPTNT đã phát hành báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 7, trong đó cho biết giá lợn tăng trong thời gian qua là do tác động từ yếu tố Trung Quốc nhập hàng trở lại, nên giá lợn hơi thời gian qua đã tăng.