Chủ đề nóng

Arsenal đến Việt Nam: Scandal và cảm xúc

  • Không được để chính sách nằm trên giấy

    Không được để chính sách nằm trên giấy

    Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020” do Ủy ban Dân tộc chủ trì vừa diễn ra sáng nay 28.12 tại Hà Nội.