Chủ đề nóng

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2020

  • Mắc ca Việt Nam cần phải được đầu tư thương hiệu hơn nữa

    Mắc ca Việt Nam cần phải được đầu tư thương hiệu hơn nữa

    Đó là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về loại cây trồng chiến lược của vùng Tây nguyên, cây Mắc ca. Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mắc ca là cây trồng đa mục tiêu, mang lại giá trị kinh tế cao nếu đẩy mạnh chế biến sâu, nhưng nhất thiết phải được đầu tư xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này.