Chủ đề nóng

đăng ký khám

  • Bệnh viện đầu tiên ở Đồng Nai đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán trực tuyến

    Bệnh viện đầu tiên ở Đồng Nai đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán trực tuyến

    Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là bệnh viện đầu tiên của tỉnh thực hiện đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán trực tuyến, mục đích giúp người bệnh không phải xếp hàng, hạn chế tụ tập đông người khi dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp.
  • Hoà Bình: Bảo hiểm y tế, điểm tựa cho người dân

    Hoà Bình: Bảo hiểm y tế, điểm tựa cho người dân

    Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong chính sách an sinh xã hội quan trọng thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân. Tại tỉnh Hòa Bình nơi phần đa là người dân tộc thiểu số, chính sách BHYT đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bà con giảm bớt gánh nặng chi phí mỗi khi khám chữa bệnh.