Chủ đề nóng

Đẹp

  • Podcast: Đàn ông thực sự cần gì ở phụ nữ?
    Tháng 10 được coi tháng yêu thương dành cho phụ nữ với ngày lễ 20/10 thật ý nghĩa. Podcast Ngày mới tốt lành sẽ thực hiện 2 số trò chuyện với chủ đề "Đàn ông thực sự cần gì ở phụ nữ?" và "Phụ nữ cần gì ở đàn ông" như một món quà nhỏ dành tặng cho 1 nửa thế giới xinh đẹp.