Chủ đề nóng

Khu du lịch sinh thái H’Ly

  • Sông Hinh: Nơi hoang vu nay vươn mình thay áo mới

    Sông Hinh: Nơi hoang vu nay vươn mình thay áo mới

    Xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), ngày trước nơi đây còn hoang vu, dân cư thưa thớt, giao thông đi lại cách trở. Nay đường vào xã đã được thảm nhựa, hai bên đường đất đai trù phú, bạt ngàn xanh tốt; người dân thì hiền hòa, mến khách...