Chủ đề nóng

Ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác

  • Ông Lê Tấn Hùng đã ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học

    Ông Lê Tấn Hùng đã ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học

    UBND TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Trước khi bị đình chỉ công tác, ông Lê Tấn Hùng cũng đã bị UBND TP kỷ luật cảnh cáo và UBKT Thành uỷ cảnh cáo về mặt Đảng vì có để xảy ra nhiều sai phạm tại đây.