Chủ đề nóng

ông Quang Văn Thỉnh

  • Thanh Văn - 1 ngày sau “cú sốc” thu sai hơn 90 tỷ đồng

    Thanh Văn - 1 ngày sau “cú sốc” thu sai hơn 90 tỷ đồng

    Ngày 26.8 vừa qua, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã công bố kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 tại xã Thanh Văn (Thanh Oai, Hà Nội), theo đó kết luận rằng xã Thanh Văn đã thu sai 90,7 tỷ đồng, đây là số tiền của “Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân” do người dân 4 thôn đã đổi đất lấy hạ tầng, số tiền người dân đóng góp và tiền lãi gửi ngân hàng mà có.