Chủ đề nóng

vụ tử vong trường gateway

  • Mở quá nhiều trường PT quốc tế: Khủng hoảng về chính sách giáo dục

    Mở quá nhiều trường PT quốc tế: Khủng hoảng về chính sách giáo dục

    GS.TS Nguyễn Xuân Thu – người đồng sáng lập ra Đại học RMIT Việt Nam (và là người đưa ra sáng kiến lập Quỹ học bổng AVEPA, một quỹ từ thiện - phi chính phủ tại Úc nhằm xây dựng những thế hệ lãnh đạo người Úc gốc Việt trong các lĩnh vực kinh tế xã hội tại Úc, đã chia sẻ quan điểm với Dân Việt về việc Việt Nam đang có quá nhiều trường quốc tế, nhất là sau khủng hoảng ở trường quốc tế Gateway.