Xe360

  • VinFast cho thuê, đổi pin xe điện: "Lợi cả đôi đường"

    VinFast cho thuê, đổi pin xe điện: "Lợi cả đôi đường"

    Theo ý kiến của các chuyên gia, việc thiết lập hệ sinh thái trạm sạc, trạm đổi pin trên toàn quốc sẽ không chỉ giúp xe máy điện cạnh tranh tốt hơn với xe máy xăng truyền thống, mà còn có thể mở ra một hướng kinh doanh mới cho VinFast - kinh doanh năng lượng.