Chủ đề nóng

Thế giới

  • Dấu hiệu NATO đã chán Ukraine
    Tổng thống Séc là một tướng NATO và những tuyên bố của ông giải thích quan điểm của khối đối với Ukraine. Ông Petr Pavel cho rằng Cộng hòa Séc không thể giúp Ukraine được nữa khi nước này đã cạn kiệt vũ khí.