Chủ đề nóng

Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XV

  • Những quyết định đặc biệt trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV
    Đổi mới, đồng hành và linh hoạt để đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát với thực tiễn cuộc sống - những thông điệp này một lần nữa khẳng định tinh thần chung tay của Quốc hội, góp thêm sức mạnh để cả hệ thống chính trị và nhân dân vượt qua những khó khăn, thách thức trong chặng đường phát triển mới của đất nước.