Chủ đề nóng

Nhan sắc Việt

  • Phụ nữ Dao đỏ nhổ tóc làm... đẹp

    Phụ nữ Dao đỏ nhổ tóc làm... đẹp

    Không biết từ bao giờ, với người Dao đỏ ở Phong Thổ (Lai Châu), phụ nữ đẹp là phải trọc đầu. Đó là phong tục cổ xưa nhất của người Dao đỏ còn sót lại.