Chủ đề nóng

Kinh tế

  • EVNHANOI đảm bảo cung ứng điện an trong các ngày lễ

    EVNHANOI đảm bảo cung ứng điện an trong các ngày lễ

    Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lập phương án tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện tuyệt đối an toàn, liên tục và chất lượng cho toàn bộ địa bàn Thủ đô Hà Nội trong các ngày lễ.