Kinh tế

  • Lấp vịnh làm dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam lên tiếng

    Lấp vịnh làm dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam lên tiếng

    Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức rà soát lại tất cả các dự án đầu tư tại vịnh An Hòa (huyện Núi Thành), trong đó có dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa mà báo chí thông tin.