Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 6/6 chính xác nhất

PV Đông Bắc Thứ ba, ngày 06/06/2023 07:20 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 6/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

 Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 5/6 (cập nhật lúc 7 giờ ngày 6/6):

Điện lực

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Phường Kim Sơn

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

Thôn Bình Sơn Tây, xã Bình Dương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 08:15:00.000

Khu Mễ Xá 1, xã Hưng Đạo

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 08:15:00.000

Thôn Bắc Mã, xã Bình Dương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 09:15:00.000

Thôn Tân Thành, xã Bình Dương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 09:15:00.000

Khu Mễ Xá 2, xã Hưng Đạo

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 09:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Phường Đức Chính, Tràng An, Xuân Sơn, xã Bình Khê, An Sinh, Tân Việt

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Phường Xuân Sơn, Hưng Đạo, Hồng Phong, Kim Sơn, Bình Khê, Tràng An, Tràng Lương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 10:15:00.000

Khu Đoàn Xá, phường Hồng Phong

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 10:15:00.000

Thôn An Làng, xã Việt Dân

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 14:45:00.000

Thôn Tân Thành, xã Việt Dân

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 14:45:00.000

Khu 4, khu 1 Hưng Đạo, phường Đức Chính

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 15:00:00.000

2023-06-06 16:45:00.000

Thôn 5 Nguyễn Huệ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 15:00:00.000

2023-06-06 21:00:00.000

Phường Kim Sơn, Mạo Khê, xã Bình Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 15:00:00.000

2023-06-06 21:00:00.000

Phường Hồng Phong, Tràng An, xã Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Bình Dương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 15:00:00.000

2023-06-06 16:45:00.000

Khu Tràng Bảng 1, phường Tràng An

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 17:00:00.000

2023-06-06 22:30:00.000

Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, xã Yên Đức

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 17:30:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Phường Mạo Khê, phường Kim Sơn

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 21:30:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Phường Mạo Khê, phường Kim Sơn

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 21:30:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Phường Đông Triều, Hưng Đạo, Hồng Phong, xã Bình Dương, Việt Dân, An Sinh

Điện Lực Đông Triều

2023-06-06 21:30:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Phường Mạo Khê, Kim Sơn

Điện lực Hải Hà

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 22:00:00.000

xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Tân, phố Trần Phú - TT Đầm Hà

Điện lực Hải Hà

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 22:00:00.000

xã Dực Yên, Đại Bình, một phần xã Tân Lập

Điện lực Hải Hà

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 22:00:00.000

xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Tân, Phố Trần Phú - TT Đầm Hà

Điện lực Hải Hà

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 22:00:00.000

Phố Bắc Sơn- TT Đầm Hà, xã Đầm Hà, Tân Lập

Điện lực Hạ Long

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 11:30:00.000

Một phần phường Bạch Đằng

Điện lực Hạ Long

2023-06-06 13:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Một phần phường Yết Kiêu

Điện lực Hạ Long

2023-06-06 15:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Một phần phường Hồng Hà

Điện lực Hạ Long

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Một phần phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-06 17:30:00.000

Một phần phường Cao Thắng

Điện lực Tiên Yên

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 07:00:00.000

Thôn Xóm Nương, Cống To, xã Tiên Lãng

Điện lực Tiên Yên

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 07:00:00.000

Phố Long Tiên, Long Châu, thị trấn Tiên Yên; thôn Cái Mắt, thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng

Điện lực Tiên Yên

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Xã Đồng Rui

Điện lực Tiên Yên

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Xã Đông Ngũ, xã Đại Dự, xã Đông Hải

Điện lực Tiên Yên

2023-06-06 21:00:00.000

2023-06-07 01:00:00.000

Thị trấn Tiên Yên, xã Tiên Lãng, một phần xã Yên Than (thôn Đồng Và, thôn Khe Và, thôn Pạc Sủi)

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 07:00:00.000

Vàng Danh

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 07:00:00.000

Nam Mẫu

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 07:00:00.000

Vàng Danh

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 07:00:00.000

Phương Nam

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 17:30:00.000

Trưng Vương, Nam Khê

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 18:30:00.000

Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 14:30:00.000

2023-06-06 22:30:00.000

Một phần phường Phương Đông, Phương Nam, Yên Thanh, Thanh Sơn, Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 16:30:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Một phần phường Phương Đông, Yên Thanh, Thanh Sơn, Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 18:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Một phần phường Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 20:30:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần phường Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-06 21:30:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Phường Phương Nam và một phần phường Phương Đông

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 09:30:00.000

Dốc Võng

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

Thôn 16 Hiệp Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Phường Minh Thành, Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Trại Thành

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 14:30:00.000

2023-06-06 20:30:00.000

Xã Hiệp Hoà, Sông Khoai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 14:30:00.000

2023-06-06 20:30:00.000

Khu Chợ Rộc

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 16:30:00.000

2023-06-06 22:30:00.000

Hà An, Tân An

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 16:30:00.000

2023-06-06 22:30:00.000

Khu Biểu Nghi

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 17:00:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Khu Biểu Nghi, Yên Lập

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 17:30:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Khu vực nội thị Quảng Yên

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 18:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Xã Động Linh, Cát Thành

Điện lực Quảng Yên

2023-06-06 18:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Sông Khoai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-11 07:00:00.000

2023-06-11 16:30:00.000

Phường Cộng Hòa

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 01:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 01:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 10:00:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 17:00:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 17:30:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 21:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Điện lực  Vân Đồn

2023-06-06 21:30:00.000

2023-06-07 00:00:00.000


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem