Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 5/6 chính xác nhất

PV Đông Bắc Thứ hai, ngày 05/06/2023 08:39 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 5/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 5/6:

Điện lực

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực

Điện Lực Ba Chẽ

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 16:00:00.000

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Quang Hanh

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Đông

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Cẩm Bình, Cẩm Đông

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Mông Dương, Cộng Hòa

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Cẩm Thành

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Cẩm Thủy, Quang Hanh

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Cửa Ông

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 08:30:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Cọc 4

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 08:30:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Cửa Ông

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 09:30:00.000

2023-06-05 19:00:00.000

Cẩm Bình, Cẩm Tây, Cẩm Đông

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 09:30:00.000

2023-06-05 19:00:00.000

Cẩm Thịnh, Cửa Ông

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 09:30:00.000

2023-06-05 19:00:00.000

Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 09:30:00.000

2023-06-05 19:00:00.000

Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Quang Hanh

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 10:00:00.000

2023-06-05 20:00:00.000

Cẩm Thành, Cẩm Trung

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 10:00:00.000

2023-06-05 20:00:00.000

Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thủy

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 16:30:00.000

2023-06-06 02:00:00.000

Cẩm Thành, Cẩm Tây

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 02:00:00.000

Mông Dương, Dương Huy

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 02:00:00.000

Mông Dương

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 02:00:00.000

Mông Dương

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 06:00:00.000

Phường Xuân Sơn, Tràng An, xã Bình Khê, Tràng Lương

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 06:00:00.000

Phường Mạo Khê, Kim Sơn

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 06:00:00.000

Phường Mạo Khê

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 06:00:00.000

Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, xã Yên Đức

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 13:00:00.000

Phường Đông Triều, Hưng Đạo, Hồng Phong, xã Bình Dương, Việt Dân, An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 13:00:00.000

Phường Mạo Khê

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 13:00:00.000

Khu đô thị Kim Sơn

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 14:00:00.000

Khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 09:30:00.000

2023-06-05 16:30:00.000

Phường Đức Chính, Tràng An, Xuân Sơn, xã Bình Khê, An Sinh, Tân Việt

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 16:30:00.000

2023-06-05 23:30:00.000

Phường Kim Sơn, Mạo Khê

Điện lực Đông Triều

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-05 23:30:00.000

Phường Hồng Phong, Tràng An, xã Nguyễn Huệ, Thủy An, Bình Dương

Điện lực Hải Hà

2023-06-05 06:30:00.000

2023-06-05 07:30:00.000

xã tân lập, xã Đầm hà

Điện lực Hải Hà

2023-06-05 06:30:00.000

2023-06-05 12:30:00.000

xã tân lập, xã Đầm hà

Điện lực Hải Hà

2023-06-05 11:30:00.000

2023-06-05 12:30:00.000

xã tân lập, xã Đầm hà

Điện lực Móng Cái

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 10:30:00.000

Một phần Ninh Dương

Điện lực Móng Cái

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 11:30:00.000

Một phần Trà Cổ

Điện lực Móng Cái

2023-06-05 14:30:00.000

2023-06-05 16:30:00.000

Một phần Hải Yên

Điện lực Uông Bí

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 07:00:00.000

Phương Đông

Điện lực Uông Bí

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 07:00:00.000

Bắc Sơn, Nam Mẫu, Vàng Danh

Điện lực Uông Bí

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 07:00:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 16:00:00.000

Bắc Sơn, Vàng danh

Điện lực Uông Bí

2023-06-05 08:30:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Phương Nam

Điện lực Uông Bí

2023-06-05 10:00:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-05 16:30:00.000

2023-06-05 23:30:00.000

Phương Đông, Phương Nam, Yên Thanh, Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-05 17:30:00.000

2023-06-05 23:50:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn, Phương Đông

Điện lực Vân Đồn

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 05:00:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-05 01:00:00.000

2023-06-05 05:00:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 14:30:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-05 09:00:00.000

2023-06-05 15:30:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-05 09:00:00.000

2023-06-05 15:30:00.000

Điện lực Vân Đồn

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-05 23:00:00.000

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 08:30:00.000

Sông Khoai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Minh Thành, Cộng Hòa,

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 08:30:00.000

2023-06-05 18:00:00.000

Minh Thành, Cộng Hòa,

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 08:45:00.000

2023-06-05 10:15:00.000

Sông Khoai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 16:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Quang Yên, Yên Giang, Hiệp Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 16:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Quảng Yên

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 16:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-05 17:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Hưng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-11 07:00:00.000

2023-06-11 16:30:00.000

Phường Cộng Hòa


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem