Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 00:18 AM (GMT+7)

Hancorp tiềm ẩn nguy cơ mất vốn?

authorPhi Long Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 14:34 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Theo văn bản của Bộ Tài chính, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp), mã cổ phiếu trên UPCOM là HAN là đơn vị đầu tư ngoài ngành không hiệu quả, chậm thoái vốn Nhà nước nên Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Xây dựng tăng cường giám sát và chịu trách nhiệm về nội dung giám sát được phân cấp theo quy định.

   

 hancorp tiem an nguy co mat von? hinh anh 1

Bộ Tài chính cho biết, Hancorp đầu tư ngoài ngành không hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn,đề nghị Bộ Xây dựng nhanh chóng thoái vối tại HAN (Ảnh: IT)

Đầu tư ngoài ngành không hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn

Liên quan tới quy định giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước, ngày 30.10.2017 Bộ Tài chính đã có ý kiến về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (gọi tắt HAN).

Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu năm 2016 của HAN là 2.776 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh bất động sản và xây dựng chiếm 94% tổng doanh thu và tăng 12% so với năm 2015. Lợi nhuận thực hiện 2016 đạt 128 tỷ đồng. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản là 1,95%, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 4,6%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 7,4% cho thấy, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty chưa cao.

Bộ Tài chính cũng cho biết, báo cáo của HAN không đầu tư vào lĩnh vực có tính chất rủi ro cao như tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán…mà chỉ đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết. Tại thời điểm 31.12.2106, tổng giá trị đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của HAN là 1.280 tỷ đồng trong đó bao gồm đầu tư vào 6 công ty con là hơn 176,2 chiếm 14% tổng giá trị đầu tư. Trong đó, 4/6 công ty con có lãi nhưng một số công ty con có hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu rất cao như Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội (11,45 lần), Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (7,19 lần) và Công ty TNHH MTV Hantech (7,38 lần).

Ngoài ra, HAN cũng đầu tư vào 20 công ty liên kết với số vốn 695 tỷ đồng (chiếm 54% tổng giá trị đầu tư). HAN cũng đầu tư dài hạn khác vào 14 công ty với số vốn 409 tỷ đồng (chiếm 32% tổng vốn đầu tư).

Tại thời điểm 31.12.2016, tổng số dư trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính của HAN là 238 tỷ đồng, trong đó có một số khoản đầu tư trích lập dự phòng bằng hoặc gần bằng số vốn đầu tư như Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội (100%), Công ty liên doanh quốc tế Hồ Tây (100%), Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng 67% vốn đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ 87% vốn đầu tư…

Bộ Tài chính nhận định, từ những số liệu trên cho thấy, HAN đầu tư ra ngoài ngành không mang lại hiệu quả, tỷ suất cổ tức/vốn đầu tư rất thấp chỉ đạt 2,6%/tổng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; vốn đầu tư tập trung chủ yếu tại các công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác là công ty mà HAN không có quyền chi phối, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn.

Nợ phải thu chiếm tới 51%

Theo Bộ Tài chính, tại thời điểm 31.12.2016, tổng tài sản của HAN là 6.560 tỷ đồng, trong đó cơ cấu chủ yếu là nợ phải thu chiếm 51% và đầu tư tài chính dài hạn chiếm 20% tổng tản sản.

Cụ thể, số nợ phải thu lên tới 3.341 tỷ đồng (gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu), trong đó có một số khoản nợ quá hạn trên 1 năm như: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ… 

Qua những số liệu trên, Bộ Tài chính nhận định mặc dù khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của HAN được đảm bảo nhưng với nợ phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản và hệ số khả năng thanh toán tức thời thấp thì HAN sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ đến hạn trong trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán hoặc tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng cho biết, nợ phải trả của HAN cũng rất lớn, tại thời điểm 31.12.2016 là 5.039 tỷ đồng. Trong đó vay ngắn hạn trong nước 718 tỷ đồng (tăng 1,5 lần so với 2015) chủ yếu vay phục vụ hợp đồng xây lắp trong khi chờ chủ đầu tư thanh toán); vay dài hạn trong nước 1.792 tỷ đồng (tăng 2,7 lần so với 2015). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31.12.2016 là 3,3 lần, tăng so với 2015 (2,8 lần).

Qua số liệu trên, Bộ Tài chính nhận định hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 2016 tăng so với năm 2015, mặc dù chủ yếu do tăng vay nợ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính (xây lắp & bất động sản) nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không kịp thời thanh toán hoặc dự án bị chậm tiến độ.

Do đó, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại HAN rà soát đánh giá về các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, có biện pháp thoái bớt vốn đối với khoản đầu tư không mang lại hiệu quả; có ý kiến để HAN có biện pháp cần thu hồi số nợ phải thu quá hạn, các khoản khách hàng, chủ đầu tư còn nợ chưa thanh toán để không làm thất thoát, chiếm dụng vốn…

Bộ Tài chính cũng cho biết, HAN không thuộc diện Nhà nước nắm giữ vốn nên đề nghị Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc thoái vốn nhà nước tại HAN. Đồng thời Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Xây dựng tăng cường công tác giám sát doanh nghiệp đối với HAN và chịu trách nhiệm về các nội dung giám sát được phân cấp theo quy định.

Vốn điều lệ của HAN tại thời điểm 31.12.2016 là 1.410 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 98,83%. Ngày 19.9.2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có văn bản nhắc nhở HAN vi phạm trên toàn thị trường chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017. Đến ngày 31.11.2017, HAN đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình nguyên nhân là để tiếp tục hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ nên đang tiến hành rà soát các vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là các chỉ tiêu ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính như các khoản đầu tư tài chính dài hạn, do vậy việc chốt báo cáo và công bố thông tin thực tế có chậm hơn so với quy định. Suốt thời gian qua, HAN trên sàn UPCOM không có giao dịch.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Thông tin từ một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, kết thúc...
Bằng cách dùng “chim mồi” hét giá, thương lái ngồi một chỗ tha hồ...
Mặc dù giá bán bia đã được các đại lý hạ "hết mức", rẻ như giá bán...