Sugar Baby - Sugar Daddy (Kỳ 4): Nhiều Sugar Baby sinh viên cùng quan hệ chung bố nuôi

Nhóm Phóng viên Điều tra
Thứ sáu, 09/04/2021
Chính Sugar Baby sinh viên thừa nhận, bố - con nuôi chỉ là vỏ bọc, bản chất là mua bán tình dục. Đó chưa phải tất cả. Trong quá trình điều tra, PV Dân Việt phát hiện ra sự thật: Mối quan hệ bố nuôi - con nuôi không chỉ 1-1 (1 con -1 bố), thực tế cho thấy nhiều Baby sinh viên thậm chí còn quan hệ chung Sugar Daddy.
Bình luận
Xem thêm