Chủ đề nóng

Thế giới

  • Nhà báo bị tấn công trên thế giới: Cần có Đạo luật Bảo vệ Nhà báo
    Việc các nhà báo bị tấn công khi tác nghiệp đã trở thành những câu chuyện nhức nhối trên thế giới. Hiệp hội các nhà báo chuyên nghiệp (SPJ) ở Mỹ đã gửi một lá thư tới các thành viên của Quốc hội Mỹ yêu cầu áp dụng lại Đạo luật Bảo vệ Nhà báo và tăng cường hỗ trợ để thông qua trong nhiệm kỳ quốc hội này.