Bạn đọc

  • Silicone Việt Tiệp bán “keo chết” cho khách hàng?

    Silicone Việt Tiệp bán “keo chết” cho khách hàng?

    Đầu tháng 5/2020, PV Dân Việt nhận được phản ánh của người dân, xưởng sản xuất và đại lý về sản phẩm keo Silicone Việt Tiệp còn hạn sử dụng nhưng có hiện tượng bị đông đặc hay còn gọi là "keo chết".