Chủ đề nóng

Bạn đọc

  • Cách tính lương khi chuyển ngạch cán sự mới

    Cách tính lương khi chuyển ngạch cán sự mới

    Bà Trần Thị Kim Ngọc (Cần Thơ) hiện đang công tác tại ngành thuế, thuộc diện được chuyển ngạch và xếp lương vào ngạch cán sự (mới) theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Bà Ngọc đề nghị giải đáp cách tính lương khi chuyển ngạch cán sự mới với trường hợp của bà.
  • Giữ 2 chức danh tại phường/xã, hưởng phụ cấp thế nào?

    Giữ 2 chức danh tại phường/xã, hưởng phụ cấp thế nào?

    Khi đảm nhiệm cùng lúc 2 chức danh thuộc 2 lĩnh vực, cấp bậc khác nhau tại xã/ phường người hoạt động không chuyên trách ở xã sẽ được hưởng mức phụ cấp thế nào?