Nguyễn Thái - ABC/ Nguồn ảnh: Reuters, AP, Vietnam Private Tour, Lê Đức Hiệp (Dân Việt)