Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Thứ tư, ngày 24/11/2021 19:11 PM (GMT+7)
Triển lãm "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" trưng bày nhiều hiện vật quý về chặng đường phát triển của văn hóa đất nước. Đây là hoạt động hướng đến chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.
Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 1.

Ngày 24/11, tại sảnh tầng 1 nhà Quốc hội diễn ra triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" để chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước tham quan triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” trước khi bước vào Hội nghị.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 3.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các phần nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc…

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan triễn lãm.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 5.

Đại biểu thảo luận về triển lãm.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 6.

Triển lãm cũng khắc họa những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, triển lãm lựa chọn, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 7.

Các bút tích, bản thảo, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1961.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 8.

Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật quý liên quan đến phong cách và lối sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên ảnh là bộ quần áo được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng từ năm 1954 - 1964.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 9.

Máy đánh chữ của ông Nguyễn Thiệu Minh dùng trong thời gian ông là thư ký của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám (thời kỳ 1961-1975).

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 10.

Triển lãm còn giới thiệu các văn bản, Nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng, trong đó có Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, bản “Đề cương văn hóa” do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo đăng trên tạp chí Tiền Phong, cơ quan vận động Văn hóa mới thuộc Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam xuất bản ra ngày 10/11/1945.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 11.

Phù điêu Lênin được đồng chí Bơregiơnep, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô kính biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày Cách mạng Tháng Mười Nga.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh 12.

Vở học văn hóa của anh hùng quân đội Đinh Núp và cờ thi đua do Bộ Giáo dục tặng xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem