Mô hình trồng bí xanh thơm từ lá đến quả thu 200 triệu ha

Nguyễn Chương - Diệp Linh
Thứ tư, 01/07/2020
Những năm qua, mô hình OCOP Bí Xanh ( mô hình mỗi xã, phường một sản phẩm) đã bước đầu thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, một huyện miền núi trước đây có nhiều khó khăn. Cây bí xanh thơm trở thành một trong những cây trồng chính mang lại hiệu quả kinh tế cao của huyện Ba Bể.
Bình luận
Xem thêm